Associació Catalana de Sommeliers

Associació Catalana de Sommeliers

Millor Sommelier de Catalunya

El concurs “Millor Sommelier de Catalunya“ té com a objectiu desenvolupar i promoure el coneixement de la professió sommelier, el coneixement dels vins i productes gastronòmics de tot el món i principalment de Catalunya, així com reforçar els vincles, l’amistat i la col·laboració entre els professionals del vi.

Col·labora
Organització & Patrocinis

El concurs “Millor Sommelier de Catalunya” està organitzat “exclusivament” per l’Associació Catalana de Sommeliers. Entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la professió de sommelier i de totes aquelles activitats relacionades amb el món del vi i altres begudes.

Les empreses, entitats i/o persones físiques que vulguin donar suport a l’organització i desenvolupament del concurs poden posar-se en contacte amb nosaltres: secretaria@sommeliers.cat / 609 38 55 70

Comité
El Comité Tècnic
 • El/la presidenta de l’ACS presideix el jurat sense participar del mateix (excepte en ocasions excepcionals on sigui necessari el seu vot de qualitat).
 • La composició de les diferents taules de jurat de cada una de les proves seran decidides pel comitè tècnic del l’ACS.
 • A les taules de jurat podran participar patrocinadors, periodistes i amics/es de l’ACS. Els/les membres del jurat no podran abandonar en cap moment la sala durant el concurs.
 • Els membres del comitè tècnic són sommeliers professionals de l’ACS i/o de la UAES, i que han participat anteriorment en concursos de sommeliers.
 • El /la presidenta del Comitè Tècnic, podrà cercar col·laboradors puntuals.
 • La decisió del jurat és inapel·lable.
 • La participació en el concurs porta implícit el coneixement i acceptacions d’aquetes bases de participació. (signatura a peu de document).
 • Els resultats del concurs seran transmesos pel Presidenta de l’ACS per a la seva comunicació als participants.
 • Els/les membres del jurat signen un document de confidencialitat i tenen l’obligació de guardar en secret tot el contingut en raó de les seves competències.
 • Els/les membres del jurat no podran abandonar en cap moment la sala durant el concurs.
 • El Comitè Tècnic està obligat a designar un membre del jurat suplent en cas d’absència d’última hora.
 • El Comitè Tècnic vetllarà per la signatura i acceptació de la cessió dels dret d’imatge a l’ACS per part dels concursants.
 • Els/les membres del jurat han de complir amb les normes abans esmentades, assumint l’exclusió immediata del jurat en cas d’incompliment.
Participa
Condicions de Participació
Participació
Participació

Podran participar com a concursants, els/les Sommeliers que tinguin acreditada una formació admesa per l’ACS i que estiguin al corrent de pagament de la quota de soci de l’ACS dintre de la categoria de “Sommelier Professional” de l’ACS.

Els/les candidats hauran fer arribar 15 dies abans del concurs els seu CV actualitzat a la secretaria de l’ACS a secretaria@sommeliers.cat

Aquell/a soci que no ho faci no podrà participar-hi. No podran participar com a concursant ni els/les membres de la junta de l’ACS ni els/les professors de cursos homologats de sommeliers.

Uniformitat
Uniformes

Els/les concursants hauran d’anar degudament uniformats durant el desenvolupament de totes les proves, inclús les escrites. Els/les concursants podran participar amb el seu uniforme de treball habitual.

En cap cas està permès l’ús de texans o similars, samarretes amb o sense publicitat, sabatilles esportives o similars.

Uniforme aconsellat
 • Pantalons / faldilla negra
 • Camisa blanca o negra
 • Jaqueta negra (americana o francesa)
 • Insígnia Sommeliers
 • Davantal de sommelier (l’aporta l’organització)
 • Mitjons i sabates negres
Disposicions
Procediments
Preselecció abans del concurs
 • La preselecció es portarà a terme només en el cas que es presentin més de 20 concursants.
 • Es realitzarà com a mínim 90 dies abans del Concurs Millor Sommelier de Catalunya.
 • La preselecció es farà en un sol emplaçament, però en el cas que se n’organitzi més d’un, es realitzarà el mateix dia i a la mateixa hora.
 • Les proves de la preselecció constaran d’un examen escrit de 50 preguntes i d’un tast escrit d’un vi.
 • Passaran a la Semifinal els/les 20 candidats amb major puntuació independentment de la província per la que es presentin.
Composició del jurat
 • El jurat es formarà tres mesos abans de la data de la competició (després dels resultats de la semifinal provincial).
 • El jurat està sota l’autoritat del/la Director/a del Comitè Tècnic del concurs.
 • El/la Presidenta de l’ACS, està autoritzat/a participar en totes les reunions del Comitè Tècnic tot i no ser membre. Es formaran diversos jurats per cada una de les proves Jurat de degustació aquest jurat estarà composat per set membres del Comitè Tècnic .i convidats.
 • Jurat de servei, aquest jurat estarà composat per set membres del Comitè Tècnic i convidats.
 • En cas d’empat, ella Presidenta de l’ACS serà cridat a decidir entre els candidats amb números idèntics de vots.
Procediments durant el concurs
 • Ella presidenta de l’ACS és el responsable del concurs i el seu correcte desenvolupament, i ha de, donar suport a totes les decisions adoptades pel Comitè Tècnic.
 • Els/les membres del jurat no han, en cap cas parlar amb ningú fora del jurat, ni rebre o fer trucades telefòniques, whatsapp, correus electrònics, després d’haver vist les preguntes de l’examen.
 • Els/les membres del jurat no poden en cap moment sortir del seu seient durant el concurs.
 • Està prohibit fumar durant els exàmens.
 • Els membres del jurat i convidats del jurat, no fars us de perfums durant les proves del concurs.
Procediments comité tècnic
 • El Comitè Tècnic té el dret de demanar reunions en qualsevol moment la presència del President de l’ACS per solucionar qualsevol problema que pugui sorgir en el transcurs de la competició.
 • El Comitè Tècnic està autoritzat a designar un membre del jurat suplent al cas d’absència d’última hora.
 • Els membres del jurat han de complir amb les normes o cara abans esmentats exclusió immediata.
Test
Proves
Semifinals
 • La semifinal del Concurs constarà d’examen teòric de classificació sense la presencia de públic.
 • La duració estimada màxima es de dues hores, que es divideix en dos proves.
 • Totes les preguntes formulades als candidats durant els exàmens escrits estaran formulades pels membres del Comitè Tècnic.
 • Les preguntes i respostes seran formulades en català (tot i que poden ser contestades en Castellà).

Les preguntes presentades als candidats que participen en l’examen escrit cobriran íntegrament el conjunt del pla d’estudis dels cursos de Sommelier Professional. Els/les candidatses que participen en els exàmens escrits hauran de respondre de manera clara i llegible, i els que no ho facin, podran ser desqualificats.

1. Qüestionari de entre 75 i 100 preguntes,

2. Tast a cegues de dos vins (seleccionats prèviament pel tècnic Comitè) amb les descripcions tècniques i organolèptiques. Durant els primers quinze minuts de temps donat per als exàmens escrits, els candidats podran fer preguntes en veu alta per tal d’obtenir detalls i aclariments en relació amb el qüestionari.

3. Prova d'expressió oral i comunicació amb el client.

La gran final

La selecció dels finalistes de la Gran Final Després de la correcció de les proves dels totses les proves de la semifinal, el total de punts obtinguts per cada candidata determinaran elsles tres millors candidatses que passaran a la Gran Final.

PROVES DE LA GRAN FINAL

Proves Minuts Punts Percentatge
Tast 10 40 20%
Identificació de producte 10 5%
Carta errònia 5 20 10%
Presa de comanda/ Maridatge 15 80 40%
Decantació 5 40 20%
Estil Tota l’actuació 10 5%
Total 35 200 100%
Guanyador
Anunci dels resultats
Resultats
 • Les puntuacions totals obtingudes pels candidats en els exàmens finals constituiran el resultat definitiu obtingut pels finalistes, que seran classificades en base a aquests resultats.
 • En cas d’empat tècnic, es tindran preparades 5 preguntes complementàries, pel Comitè Tècnic, que es plantejaran alsles candidats per decidir entre ells.
 • Els resultats finals es donaran a conèixer alla president de l’ACS. Aquets resultats seran considerats com a definitius inapel·lables. L’anunci dels resultats es donarà en el mateix lloc de la final per ella President de l’ACS.
Finalista
 • El/la finalista amb major puntuació total ostentarà el títol de “Millor Sommeliers de Catalunya” fins a la celebració del proper concurs.
 • El/la segon, tercer i quart ostentaran el títol de finalistes. El/la guanyadora mes els/les dos finalistes i ella quart calcificat de la semifinal seran el representants de l’ACS al concurs “MEJOR SUMILLER DE ESPAÑA”.
Descarregar en pdf les bases del CONCURS ACS Descarregar

Els nostres socis

Cafès SAULA S.A.
Josep Grau Viticultor, S.L.
Celler de Capçanes
Acustic Celler SLU
D.O. Empordà
Cellers Tarroné S.L.
DOQ Priorat
Carregant...
x
X