Associació Catalana de Sommeliers

Associació Catalana de Sommeliers

Inscripció al concurs "Millor Sommelier de Catalunya 2024"

El concurs “Millor Sommelier de Catalunya“ té com a objectiu desenvolupar i promoure el coneixement de la professió sommelier, el coneixement dels vins i productes gastronòmics de tot el món i principalment de Catalunya, així com reforçar els vincles, l’amistat i la col·laboració entre els professionals del vi.

Col·labora
Organització & Patrocinis

El concurs “Millor Sommelier de Catalunya” està organitzat “exclusivament” per l’Associació Catalana de Sommeliers. Entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la professió del sommelier i de totes aquelles activitats relacionades amb el món del vi i altres begudes.

Les empreses, entitats i/o persones físiques que vulguin donar suport a l’organització i desenvolupament del concurs poden posar-se en contacte amb nosaltres: secretaria@sommeliers.cat / 609 38 55 70

Comité
El Comité Tècnic
 • El/la presidenta de l’ACS presideix el jurat del concurs Millor Sommelier de Catalunya.
 • La composició de les diferents taules del jurat, de cada una de les proves de la final, seran decidides pel comitè tècnic de l’ACS.
 • A les taules del jurat podran participar patrocinadors, periodistes i amics/es de l’ACS. Els/les membres del jurat no podran abandonar en cap moment la sala durant el concurs.
 • Els membres del comitè tècnic són sommeliers professionals de l’ACS o de la UAES, i que han participat anteriorment en concursos de sommeliers.
 • El/la presidenta del Comitè Tècnic, podrà cercar col·laboradors puntuals.
 • La decisió del jurat és inapel·lable.
 • La participació en el concurs porta implícit el coneixement i acceptacions d’aquestes bases de participació.
Participa
Condicions de Participació
Participació
Participació

Podran participar com a concursants, els/les Sommeliers que tinguin acreditada una formació admesa per l’ACS i que estiguin al corrent de pagament de la quota de soci de l’ACS dintre de la categoria de “Sommelier Professional” de l’ACS.

Els/les candidats hauran de fer arribar 15 dies abans del concurs la seva inscripció a la secretaria tècnica de l’ACS a secretaria@sommeliers.cat

Aquell/a soci que no ho faci no podrà participar-hi.

No podran participar com a concursant ni els/les membres de la junta de l’ACS ni els/les professors de cursos homologats de sommeliers.

Uniformitat
Uniformes

Els/les concursants hauran d’anar degudament uniformats durant el desenvolupament de totes les proves, inclús les escrites. Els/les concursants podran participar amb el seu uniforme de treball habitual.

En cap cas està permès l’ús de texans o similars, samarretes amb publicitat o sense, sabatilles esportives o similars.

Uniforme aconsellat
 • Pantalons / faldilla negra
 • Camisa blanca o negra
 • Jaqueta negra (americana o francesa)
 • Insígnia Sommeliers
 • Davantal de sommelier (l’aporta l’organització)
 • Mitjons i sabates negres
Disposicions
Procediments
Preselecció abans del concurs
 • La preselecció es portarà a terme només en el cas que es presentin més de 20 concursants.
 • La preselecció es farà en un sol emplaçament, però en el cas que se n’organitzi més d’un, es realitzarà el mateix dia i a la mateixa hora.
 • Les proves de la preselecció constaran d’un examen escrit de 50 preguntes i d’un tast escrit de dos vins.
 • Passaran a la Semifinal els/les 20 candidats amb major puntuació independentment de la província per la qual es presentin.
Composició del jurat
 • El jurat està sota l’autoritat del/la director/a del Comitè Tècnic del concurs.
 • El/la president/a de l’ACS, està autoritzat/da a participar en totes les reunions del Comitè Tècnic tot i no ser membre. Es formaran diversos jurats per cada una de les proves.
 • En cas d’empat, el/la Presidenta de l’ACS serà cridat a decidir amb el seu vot de qualitat.
Procediments durant el concurs
 • Els/les membres del jurat no han, en cap cas parlar amb ningú fora del jurat, ni rebre o fer trucades telefòniques, whatsapp, correus electrònics, després d’haver vist les preguntes de l’examen.
 • Els/les membres del jurat no poden en cap moment sortir del seu seient durant el concurs.
 • Està prohibit fumar durant els exàmens.
Procediments comité tècnic
 • El Comitè Tècnic està autoritzat a designar un membre del jurat suplent al cas d’absència d’última hora.
Test
Proves
Semifinals

Les proves de les semifinals es duran a terme com a mínim 10 dies abans de la final del concurs, si el nombre d’inscrits al concurs supera els 20.

Les semifinals es duran a terme a Barcelona, a un local a concretar, en un dia i una hora marcats per l'organització. Es començarà puntualment a l’hora marcada. Tots aquells aspirants que arribin tard, quedaran exclosos de la semifinal.

La semifinal constarà d'una part teòrica, d'acord amb els continguts del Reglament del Concurs (Annex 1), i una de pràctica, que consistirà en el tast escrit descriptiu de dos vins.

Passaran a la final un total de 20 aspirants, seleccionats seguint els següents criteris:

 • Les millors puntuacions de les semifinals, independentment de la província a la qual representin.
 • Els dos finalistes del concurs Millor Sommelier de Catalunya de l'any anterior, que quedaran exempts de realitzar la semifinal.
 • En cas que algun d'ells no volgués participar-hi, quedaria classificada la següent millor puntuació de la semifinal.
 • El Comitè Tècnic fixa un mínim d’un 30% de respostes correctes a l'examen per poder optar a la classificació.
La gran final

Els finalistes de la Gran Final seran els/les tres millors candidats/tes amb major puntuació, resultat de les proves del matí: EXAMEN TEÒRIC, IDIOMA/TAST i PROVA SORPRESA.

PROVES DE LA GRAN FINAL
Proves Minuts
Prova sorpresa 1
Prova de servei 2
Tast Identificació de producte 10 + 3
Carta errònia 3
Presa de comanda i maridatge 12
Decantació 5
Estil Tota l’actuació
Total 36
Guanyador
Anunci dels resultats
Resultats
 • Les puntuacions totals obtingudes pels candidats en els exàmens finals constituiran el resultat definitiu obtingut pels finalistes, que seran classificades d'acord amb a aquests resultats.
 • En cas d’empat tècnic, es tindran preparades 5 preguntes complementàries, pel Comitè Tècnic, que es plantejaran als/les candidats per decidir entre ells.
 • Els resultats finals seran considerats com a definitius i inapel·lables. L’anunci dels resultats es donarà en el mateix lloc de la final.
Finalista
 • El/la finalista amb major puntuació total ostentarà el títol de “Millor Sommelier de Catalunya” fins a la celebració del proper concurs.
 • El/la segon, tercer i quart ostentaran el títol de finalistes.
 • El/la guanyador i els dos primers finalistes del concurs representaran a Catalunya en el concurs “MEJOR SUMILLER DE ESPAÑA” i els internacionals, organitzats per la UAES (Unión de Asociaciones Españolas de Sumillería) i l’ASI (Association de la Sommellerie Internationale).
 • L’ACS es reserva una plaça per a assistir a aquests concursos per a antics campions de Catalunya. En cas d’haver-hi més d’un campió que hi vulgui assistir, es durà a terme una prova entre campions.
Carregant...
x
X