Associació Catalana de Sommeliers

Associació Catalana de Sommeliers

Millor Sommelier de Catalunya

El concurs “Millor Sommelier de Catalunya“ té com a objectiu desenvolupar i promoure el coneixement de la professió sommelier, el coneixement dels vins i productes gastronòmics de tot el món i principalment de Catalunya, així com reforçar els vincles, l’amistat i la col·laboració entre els professionals del vi.

Col·labora
Organització & Patrocinis

El concurs “Millor Sommelier de Catalunya” està organitzat “exclusivament” per l’Associació Catalana de Sommeliers. Entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la professió del sommelier i de totes aquelles activitats relacionades amb el món del vi i altres begudes.

Les empreses, entitats i/o persones físiques que vulguin donar suport a l’organització i desenvolupament del concurs poden posar-se en contacte amb nosaltres: secretaria@sommeliers.cat / 609 38 55 70

Comité
El Comité Tècnic
 • El/la presidenta de l’ACS presideix el jurat del concurs Millor Sommelier de Catalunya.
 • La composició de les diferents taules del jurat, de cada una de les proves de la final, seran decidides pel comitè tècnic del l’ACS.
 • A les taules del jurat podran participar patrocinadors, periodistes i amics/es de l’ACS. Els/les membres del jurat no podran abandonar en cap moment la sala durant el concurs.
 • Els membres del comitè tècnic són sommeliers professionals de l’ACS i/o de la UAES, i que han participat anteriorment en concursos de sommeliers.
 • El/la presidenta del Comitè Tècnic, podrà cercar col·laboradors puntuals.
 • La decisió del jurat és inapel·lable.
 • La participació en el concurs porta implícit el coneixement i acceptacions d’aquestes bases de participació.
Participa
Condicions de Participació
Participació
Participació

Podran participar com a concursants, els/les Sommeliers que tinguin acreditada una formació admesa per l’ACS i que estiguin al corrent de pagament de la quota de soci de l’ACS dintre de la categoria de “Sommelier Professional” de l’ACS.

Els/les candidats hauran fer arribar 15 dies abans del concurs la seva inscripció a la secretaria tècnica de l’ACS a secretaria@sommeliers.cat

Aquell/a soci que no ho faci no podrà participar-hi.

No podran participar com a concursant ni els/les membres de la junta de l’ACS ni els/les professors de cursos homologats de sommeliers.

Uniformitat
Uniformes

Els/les concursants hauran d’anar degudament uniformats durant el desenvolupament de totes les proves, inclús les escrites. Els/les concursants podran participar amb el seu uniforme de treball habitual.

En cap cas està permès l’ús de texans o similars, samarretes amb o sense publicitat, sabatilles esportives o similars.

Uniforme aconsellat
 • Pantalons / faldilla negra
 • Camisa blanca o negra
 • Jaqueta negra (americana o francesa)
 • Insígnia Sommeliers
 • Davantal de sommelier (l’aporta l’organització)
 • Mitjons i sabates negres
Disposicions
Procediments
Preselecció abans del concurs
 • La preselecció es portarà a terme només en el cas que es presentin més de 16 concursants.
 • La preselecció es farà en un sol emplaçament, però en el cas que se n’organitzi més d’un, es realitzarà el mateix dia i a la mateixa hora.
 • Les proves de la preselecció constaran d’un examen escrit de 50 preguntes i d’un tast escrit d’un vi.
 • Passaran a la Semifinal els/les 16 candidats amb major puntuació independentment de la província per la que es presentin.
Composició del jurat
 • El jurat està sota l’autoritat del/la Director/a del Comitè Tècnic del concurs.
 • El/la Presidenta de l’ACS, està autoritzat/a participar en totes les reunions del Comitè Tècnic tot i no ser membre. Es formaran diversos jurats per cada una de les proves.
 • En cas d’empat, el/la Presidenta de l’ACS serà cridat a decidir amb el seu vol de qualitat.
Procediments durant el concurs
 • Els/les membres del jurat no han, en cap cas parlar amb ningú fora del jurat, ni rebre o fer trucades telefòniques, whatsapp, correus electrònics, després d’haver vist les preguntes de l’examen.
 • Els/les membres del jurat no poden en cap moment sortir del seu seient durant el concurs.
 • Està prohibit fumar durant els exàmens.
Procediments comité tècnic
 • El Comitè Tècnic està autoritzat a designar un membre del jurat suplent al cas d’absència d’última hora.
Test
Proves
Semifinals

Les proves de les semifinals es duran a terme com a mínim 10 dies abans de la final del concurs, si el nombre d’inscrits al concurs supera els 16.

Les semifinals es duran a terme a Barcelona, a un local a concretar, en un dia i una hora marcats per l’organització. Es començarà puntualment a l’hora marcada. Tots aquells aspirants que arribin tard, quedaran exclosos de la semifinal.

La semifinal constarà d’una part teòrica, d’acord amb els continguts del Reglament del Concurs (Annex 1), i una de pràctica, que consistirà en el tast escrit descriptiu de dos vins.

Passaran a la final un total de 16 aspirants, seleccionats seguint els següents criteris:

 • Les millors puntuacions de les semifinals, independentment de la província a la qual representin.
 • Els dos finalistes del concurs Millor Sommelier de Catalunya de l’any anterior, que quedaran exempts de realitzar la semifinal.
 • En cas que algun d’ells no volgués participar-hi, quedaria classificada la següent millor puntuació de la semifinal.
 • El Comitè Tècnic fixa un mínim d’un 30% de respostes correctes a l’examen per poder optar a la classificació.
La gran final

La selecció dels finalistes de la Gran Final Després de la correcció de les proves dels totes les proves de la semifinal, el total de punts obtinguts per cada candidata determinaran els/les tres millors candidats que passaran a la Gran Final.

PROVES DE LA GRAN FINAL
Proves Minuts Punts Percentatge
Prova de servei 2 50 19%
Tast Identificació de producte 8 + 3 70 27%
Carta errònia 3 10 4%
Presa de comanda i maridatge 10 80 31%
Decantació 5 40 15%
Estil Tota l’actuació 10 3%
Total 31 260 100%
Guanyador
Anunci dels resultats
Resultats
 • Les puntuacions totals obtingudes pels candidats en els exàmens finals constituiran el resultat definitiu obtingut pels finalistes, que seran classificades en base a aquests resultats.
 • En cas d’empat tècnic, es tindran preparades 5 preguntes complementàries, pel Comitè Tècnic, que es plantejaran als/les candidats per decidir entre ells.
 • Els resultats finals seran considerats com a definitius i inapel·lables. L’anunci dels resultats es donarà en el mateix lloc de la final.
Finalista
 • El/la finalista amb major puntuació total ostentarà el títol de “Millor Sommelier de Catalunya” fins a la celebració del proper concurs.
 • El/la segon, tercer i quart ostentaran el títol de finalistes.
 • El/la guanyador i els dos primers finalistes del concurs representaran a Catalunya en el concurs “MEJOR SUMILLER DE ESPAÑA” i els internacionals, organitzats per la UAES (Unión de Asociaciones Españolas de Sumillería) i l’ASI (Association de la Sommellerie Internationale).
 • L’ACS es reserva una plaça per a assistir a aquests concursos per a antics campions de Catalunya. En cas d’haver-hi més d’un campió que hi vulgui assistir, es realitzarà una prova entre campions.
Descarregar en pdf les bases del CONCURS ACS Descarregar

Els nostres socis

D.O. Penedès
VINCELONA
Clos Pons
Celler Pla de Morei
GRAMONA, S.A.
Cafès SAULA S.A.
Carregant...
x
X